Om byggnaden

Per Albin Hanssons födelsehem renoverades och byggdes 
om till museum och möteslokal

1988 bildade man en bostadsrättsförening med fem medlemmar: BPA, ABF, Folksam, Malmö Arbetarekommun och HSB Malmö. HSB Malmös vd Per Eric Persson var i mångt och mycket initiativtagare och stod för upplägget. Om bygganden inklusive förvärv av tomträtten med byggnaden kom att belöpa sig på c:a 1,2 mkr. Detta finansierades med insatser på 50.000 kr.
Upplåtelseavgift på 1,100.000 kr och lån från delägarna på 100.000 kr.

Driftskostnaderna är de vanliga för en fastighet. En till en början hög tomträttsavgäld har förhandlats ner eftersom det är ett museum. Taxeringsvärdet år också 0 kr. Efterhand inträdde viktiga förändringar. BPA gick i konkurs, Folksam fann engagemanget besvärligt liksom ABF.

Kostnaderna skulle täckas av intäkter från uthyrning av möteslokalen. Det räckte oftast inte till så HSB Malmö fick ta ansvaret. Vi ansåg att det knappast kunde skötas bäst av oss och att det väl heller inte var bara vår sak.

Efter en del turer kom vi fram till att de fyra övriga delägarna skulle överlåta sina andelar inkl del i utlånat belopp till Malmö Arbetarekommun utan vederlag mot att de tog det framtida ansvaret.

Så skedde och eftersom en bostadsrättsförening måste ha minst tre medlemmar kom två av stans socialdemokratiska föreningar med. Arbetarekommunen sköter dock det hela med uthyrning genom en ideell förening som sköter det praktiska avseende lokalerna. Vidare sköter man fastigheten, redovisning mm. Arbetarekommunen har ytterligare engagerat sig ekonomisk genom att installera fjärrvärme i lokalerna som tidigare hade direktverkande el.

HSB Malmö är sålunda inte längre ägare till andelar i Brf Per Albin. Däremot är föreningen fortfarande en HSB-förening och är registrerad som en sådan. Därav följer ju att HSB Malmö är medlem i föreningen och föreningen i HSB Malmö. Man betalar medlemsavgift som en medlem i medlemsgruppen.