Historia

Det var den 28 oktober 1985. På hundraårsdagen av Per Albin Hanssons födelse kom Olof Palme till Malmö för att hedra minnet av Per Albin Hansson och lade då ner en krans vid bysten som då stod i parken på motsatta sidan gatan av födelsehemmet. Närvarande vid ceremonin var Per Albins dotter 77 åriga Anna Lisa Berkling. Malmö Arbetarkommun representerades av Johnny Örbäck.

Huset på Per Albin Hanssons väg 91-93 i vilket Per Albin föddes, låg i dystert mörker. Skicket var heller inte det bästa. Rivning hade varit på förslag.

Hyresgäster i huset var Kulladals bowlingklubb, en äldre man Tage Persson och hans hustru samt Karl A Stöde. Stöde använde södra delen till lagerlokal och radioverkstad. Tage Persson bodde i en tillbyggnad inåt gården. (Vid renoveringen av huset 1987-88 revs denna tillbyggnad, då man ville att huset skulle se ut som det ursprungligt gjorde 1885).

Tankarna på ett bevarande av huset föddes omkring 1984 av Kulladals Socialdemokratiska förening. Med skrivelser signerade av föreningens ordförande Tor Arne Methi och informatör Leif Karlsson till Malmö Arbetarkommuns ombudsman Johnny Örbäck fick man kommunalrådet Hans Rode att ta upp frågan om bevarande med Malmö Kommun vilken då var ägare till fastigheten. Beslutet om köp av byggnaden med tomträtt låg hos Malmö Arbetarkommuns styrelse.

I samma veva startades i Kulladals Socialdemokratiska förening en studiecirkel, -Gräv där du står. Cirkelns uppgift var att ta reda på så mycket vi kunde, med bl.a. tidningen Arbetets hjälp om huset och området häromkring i Kulladal. Om möjligt skulle dessa uppgifter senare kunna användas av projektgruppen som bildades för husrenoveringen. Efter hand växte tanken på en genomgripande renovering. En projektgrupp bildades med Curt Cronqvist från BPA som projekt-ledare. Öviga medlemmar i gruppen var Jan Åke Landberg HSB, Tommy Persson Malmö Arbetarkommun och Tommy Gustlin, Kulladals S-förening. Till gruppen knöts också Mats Sahlin BPA som kalkylator och sekreterare.

Nu började projektet ta form och arkitekt Ingeborg Kildetoft anlitades för materialval och färgsättning. Som byggentreprenör var BPA självskriven. Nu var vi så långt komna att vi måste tänka på genomförandet och därför bildades en arbetsgrupp med 5 intressenter och direktör Per Erik Persson HSB som ordförande. De övriga 4 var Curt Cronqvist BPA, Bengt Johansson ABF, Bo Andersson Folksam samt Lars Erik Lövdén Malmö Arbetarkommun.

En stor fråga var vad gör vi med huset när det är färdigt och hur organiserar vi det? Helt klart var att halva huset skulle vara museum med Per Albin i centrum och andra halvan möteslokal för föreningar och enskilda. På Per Erik Perssons förslag bildades en bostadsrättsförening – Brf Per Albin. Innehavare av bostadsrätterna är än idag Malmö Arbetarkommun, Malmö Socialdemokratiska förening samt Kulladals Socialdemokratiska förening.

För verksamheten i huset bildades Stödföreningen Per Albin Hanssons födelsehem. Dess förste ordförande var Olof Nilsson. Stödföreningens uppgift var och är att sköta hus och trädgård, hyra ut möteslokalen och svara för inkomster o utgifter från uthyrnings- och mötesverksamheten. Kassör från starten 1988 har varit Tommy Gustlin.

Vid invigningen Första maj 1988, talade förre Utrikesministern Torsten Nilsson om sina möten med Per Albin och sin minnesbild av Per Albin. Med vid invigningen var också dåvarande Utrikesminister Sten Andersson och kommunalrådet i Malmö Nils Yngvesson. Ett 30-tal gäster hade inbjudits till lunch, däribland Ansi Jacksson som var Per Albins dotterdotter och var den som skänkte mycket av Per Albins egna tillhörigheter som numera finns i montrarna i museet.

Att huset ser ut som det gör ska vi i första hand tacka Per Erik Persson från HSB för, men vi vill också här lyfta fram de skickliga hantverkarna Sven Henriksson, Josef Iskra och Tomas Larsen som var de som fick huset att återuppstå i det fina skick det befinner sig idag. Även Curt Cronqvist från dåvarande BPA samt arkitekten Ingeborg Kildetoft har varit mycket delaktiga i arbetet.

I andra hand ska alla dom som på ett eller annat sätt jobbat med huset och trädgård genom åren. I början var det Inga Lisa Jeppson och Tommy Gustlin som skötte verksamheten inomhus och Jerker Jeppsson, Sven Erik Malmros, Knut Hansson och några till som skötte trädgården.

Efter hand ökade uthyrningarna och studiebesöken. 1996 kom en man till föreningen som fick stor betydelse för utvecklingen av födelsehemmet. Det var Kjell Kärrman. Vi i styrelsen sökte med ljus o lykta efter ny ordförande efter Sven Olof Nilsson. Den person som också hjälpte oss var Lena Adler på Malmö Arbetarkommun. Förutom att hon nominerade Kjell Kärrman till styrelsen, omarbetade hon också stadgarna för föreningen.

Kjell växte snabbt in i föreningen och såg mycket snart en stor tillgång i Karin Hansson. Karin o Kjell blev med tiden ett mycket välkänt par på Per Albin för folk som besökte huset, Kjell stod för snacket och Karin för servering.

Under Kjells tid tog vi fram ”En liten film om Per Albin”. Filmen som är c:a 12 minuter lång, sammanställdes av Monitor Media och är det bästa dokumentet vi har om Per Albin Hansson.

En av Kjells stora bedrifter var att anordna 10-årsjubileet. Efter mycket skrivande och telefonerande lyckades han få statsministern Göran Persson till jubileet. Ett mycket lyckat arrangemang, för att uttrycka sig med Kjells ord.

Med tiden fick vi flera lyckade sammankomster. Nämnas bör möten med förre Statsministern Ingvar Carlsson, som numera är medlem i stödföreningen, förre utrikesministern m.m. Sten Andersson, riksdagskvinnan Hillevi Larsson, samt historikern Roger Johansson. Med Kjell Kärrmans energi och förmåga, utvecklades verksamheten. Första maj, trädgårdsfesten på Kristi Himmelsfärds dag samt diverse seminarier tillkom under Kjells tid som ordförande.

En annan verksamhet, Café Per Albin under ledning av Inga Lisa och Åke Lindberg har också varit och är mycket uppskattat. Första måndagen i varje månad har Inga Lisa, Åke och några till serverat en ”sillamacka” och kaffe, medan man fått lyssna till någon politiker prata över aktuellt ämne.
Under juli månad har man bakat våfflor och serverat i trädgården även detta mycket uppskattat och välbesökt arrangemang.

Åren går och år 2013 är det 25 år sedan Per Albin Hanssons födelsehem invigdes. Detta hus som byggdes omkring 1880, som familjen Carl o Kjersti Hansson hyrde för 5 kr i månaden när dom bodde här mellan åren 1885-1898. Att bevara historien kring och om Per Albin Hansson är Stödföreningens viktigaste uppgift.

Per Albin Hansson, son till en murare och tvätterska i Kulladal, Malmö, statsminister 1932-1946, och vars namn fortfarande omnämns med största respekt i tidningar och television, är anledningen till att vi måste bevara födelsehemmet som minnesmärke över en av Sveriges största politiker.