Museum

Per Albin Hanssons födelsehem renoverades och byggdes om
till museum och möteslokal

1988 bildade man en bostadsrättsförening med fem medlemmar: BPA, ABF, Folksam, Malmö Arbetarekommun och HSB Malmö. HSB Malmös vd Per Eric Persson var i mångt och mycket initiativtagare och stod för upplägget. Ett upplägg som resulterade i att en bostadsrättsförening skapdes med såväl museum som uthyrningsdel.

Här kan du ta en kort rundtur i museet så som det ser ut idag.

Efterhand inträdde viktiga förändringar. BPA gick i konkurs, Folksam fann engagemanget besvärligt liksom ABF.

Kostnaderna i bostadsrättsföreningen skulle täckas av intäkter från uthyrning av möteslokalen. Det räckte oftast inte till så HSB Malmö fick ta ansvaret. HSB ansåg att det knappast kunde skötas bäst av dem och att det väl heller inte var bara deras sak.

Efter en del turer kom man fram till att de fyra övriga delägarna skulle överlåta sina andelar inkl del i utlånat belopp till Malmö Arbetarekommun utan vederlag mot att de tog det framtida ansvaret.

Så skedde och eftersom en bostadsrättsförening måste ha minst tre medlemmar kom två av stans socialdemokratiska föreningar med. Arbetarekommunen sköter dock det hela med uthyrning genom en ideell förening som sköter det praktiska avseende lokalerna. Vidare sköter man fastigheten, redovisning med mera. Arbetarekommunen har ytterligare engagerat sig ekonomisk genom att installera fjärrvärme i lokalerna som tidigare hade direktverkande el.

HSB Malmö är sålunda inte längre ägare till andelar i Brf Per Albin. Däremot är föreningen fortfarande en HSB-förening och är registrerad som en sådan. Därav följer ju att HSB Malmö är medlem i föreningen och föreningen i HSB Malmö. Man betalar medlemsavgift som en medlem i medlemsgruppen.