Folkhemmet

Det svenska folkhemmet är ett begrepp som statsministern Per Albin Hansson myntade i ett radiotal 1928, och som Socialdemokraterna därefter använde för att ge sina välfärdspolitiska mål mer lyster.

”Folkhemmet” var enbart en vision och en metafor – och ingen bestämd politisk målsättning.

Idéerna bakom folkhemmet har ofta kallats för ”den svenska modellen” och byggde på en rad sociala reformer. Grundtanken var att Sverige skulle vara ett hem för alla, ett folkhem, där staten ansvarade för att vanliga människor skulle kunna leva i social och ekonomisk trygghet.

Lyssna på Per Albin Hanssons röst i ett utdrag ur Folkhemstalet 1928.

Fortsätt läsa ”Folkhemmet”

Per Albin anslöt sig till den socialistiska ungdomsrörelsen

Per Albin överst, längst till höger bland unga socialdemokrater
i Malmö. På fotot syns också hans ett år äldre bror Sigfrid.

Tidigt anslöt Per Albin sig till den socialistiska ungdomsrörelsen och blev en av de ledande i bildandet av det Socialdemokratiska Ungdomsförbundet 1903. Han arbetade på ungdomsförbundets tidning Fram och 1917-1924 var han huvudredaktör för tidningen Socialdemokraten.