Per Albin anslöt sig till den socialistiska ungdomsrörelsen

Per Albin överst, längst till höger bland unga socialdemokrater
i Malmö. På fotot syns också hans ett år äldre bror Sigfrid.

Tidigt anslöt Per Albin sig till den socialistiska ungdomsrörelsen och blev en av de ledande i bildandet av det Socialdemokratiska Ungdomsförbundet 1903. Han arbetade på ungdomsförbundets tidning Fram och 1917-1924 var han huvudredaktör för tidningen Socialdemokraten.