Brantings regering 1920

Redan 1908 hade han valts in partistyrelsen, 1911 blev han medlem av partiets verkställande utskott och 1917 valdes han in i riksdagens andra kammare. Snart blev han också medlem av regeringen först under Branting sedan under Sandler. Han ledde Lantförsvars- och Försvarsdepartementen.

1925 valdes han till ordförande i socialdemokratiska partiet och bildade sin första regering efter valframgången 1932 . Redan 1928 höll han det så kallade Folkhemstalet, där han liknade ett bra land vid ett bra hem. Socialdemokraterna samarbetade i början av 30-talet med Bondeförbundet för att kunna motverka världsdepressionen och därmed den stora arbetslösheten i Sverige.

1936 upphörde samarbetet och Per Albin avgick men återkom som statsminister efter ett lyckat riksdagsval samma år. På Lucia dagen 13/12 1939, i samband med utbrottet av Finska vinterkriget, bildade Per Albin Hansson en samlingsregering med samtliga demokratiska partier. Den regeringen arbetade tillsamman under hela andra världskriget och ombildades först 31/7 1945 till en ren socialdemokratisk seger.

Per Albin Hansson dog den 6 oktober 1946 i en plötslig hjärtinfarkt på spårvagnshållsplatsen nära hemmet. Han sörjdes av hela folket. Han hade blivit en landsfader, lagt grunden för välfärdssamhället och lotsat Sverige oskadat genom andra världskriget.